Czy wsparcie adwokata jest konieczne podczas podziału majątku?

Czy wsparcie adwokata jest konieczne podczas podziału majątku?

Rozwód jest w wielu przypadkach jedynie początkowym etapem długiej walki z byłym partnerem. Eksmałżonkowie muszą bowiem porozumieć się (samodzielnie lub na drodze sądowej) w wielu istotnych kwestiach, dotyczących m.in. sprawowania opieki nad dziećmi, określenia wysokości alimentów oraz podziału wspólnego majątku. Udział w kolejnych rozprawach sądowych czy rozmowy z byłym partnerem mogą okazać się stresujące, dlatego dobrze rozważyć zatrudnienie adwokata, który zapewni odpowiednie wsparcie. Sprawdź, jak przebiega rozdzielność małżeńskiego majątku wspólnego.

Sprawa rozwodowa a pomoc prawna 

Mimo iż strony procesu rozwodowego nie mają obowiązku podjęcia współpracy z kancelarią adwokacką, to zdecydowana większość osób decyduje się na wsparcie prawnika. Samodzielne reprezentowanie własnych interesów w sądzie, bez znajomości obowiązujących przepisów, byłoby trudne i mogłoby nawet zaszkodzić. Najważniejsze, aby wybrać kancelarię, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych, w tym dotyczących podziału majątku. Adwokat powinien uczestniczyć już w przedsądowych negocjacjach, a także przygotować klienta do procesu.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Zgodnie z treścią art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy partnerami powstaje wspólność ustawowa. Oznacza to, iż wszystkie aktywa nabyte od dnia ślubu (przez obojga lub jednego z małżonków) wchodzą w skład majątku wspólnego. Mowa głównie o:

  • dochodach uzyskiwanych przez partnerów,
  • składach zaewidencjonowanych na subkoncie, a także środkach zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego,
  • nieruchomościach i ruchomościach zakupionych po zawarciu związku małżeńskiego.

Podział majątku wspólnego a brak porozumienia między stronami 

Najlepszą i zarazem najszybszą opcją byłoby spisanie wspólnego oświadczenia dotyczącego podziału poszczególnych aktywów wchodzących w skład wspólnego majątku. Tego rodzaju dokument musi zostać podpisany w biurze notarialnym i przedłożony w sądzie. Niestety, w zdecydowanej większości przypadków rozwodzący się małżonkowie nie są zbyt chętni do zawarcia ugody, dlatego tak pomocne może tutaj okazać się wsparcie adwokata, który w imieniu klienta będzie kontaktował się z drugą ze stron w celu wynegocjowania korzystnych warunków.

Warto również poczytać o