Czym się różnią umowny i sądowy podział majątku?

Spadkobiercy, którzy stają się współwłaścicielami mienia osoby zmarłej, często stają przed problemem jego działu, co z kolei nierzadko prowadzi do rodzinnych niesnasek. Tymczasem procedura ta może nastąpić w dwojaki sposób: poprzez zawarcie umowy lub postępowanie sądowe. Czym się różnią obie opcje i na czym polegają? Dowiedz się — przeczytaj artykuł.

Umowny dział spadku

Na takie rozwiązanie jak umowny dział spadku muszą wyrazić zgodę wszyscy spadkobiercy, czyli osiągnąć porozumienie w następujących kwestiach:

  • jakie przedmioty lub prawa przypadają poszczególnym osobom oraz jakie ich części mają otrzymać,
  • forma podziału spadku – faktyczny (przyznanie rzeczy lub prawa pewnej osobie) czy cywilny (sprzedaż i dział uzyskanej sumy pomiędzy spadkobierców),
  • określić wysokość, termin i sposób zapłaty wszelkich ewentualnych należności i dopłat.

W sytuacji, gdy chociaż jeden ze współspadkobierców będzie żądał rozstrzygnięcia tych kwestii przez sąd, niemożliwe będzie przeprowadzenie umownego działu spadku. Wówczas jedynym rozwiązaniem staje się proces, co oznacza, że kwestia uregulowania należnego prawnie majątku może się rozciągnąć w czasie.

Sądowy dział spadku

Osobą, która może złożyć wniosek wszczynający postępowanie sądowe, jest:

  • każdy ze współspadkobierców,
  • nabywca udziału w spadku,
  • wierzyciel spadkobiercy — jeśli dokonał zajęcia praw spadkowych swojego dłużnika w drodze egzekucji.

Stosowne pismo składa się w dowolnym terminie, ponieważ nie występuje żaden okres przedawnienia. Podczas procesu sąd ustala skład pozostawionego przez zmarłego majątku oraz jego wartość, aby określić wielkość udziałów, które przysługują poszczególnym osobom.

Ponadto sprawy o sądowy dział spadku nierzadko obejmują także podział mienia wspólnego małżonków.

Jak w sprawach spadkowych może pomóc adwokat?

Tego rodzaju kwestie wiążą się często ze skomplikowanymi i długotrwałymi postępowaniami. Wymagają zastosowania odpowiednich przepisów i cierpliwości. Gdy konieczny jest umowny lub sądowy podział majątku, adwokat z Poznania może wskazać przewidywane przez prawo kroki.

Warto również poczytać o