Jak i kiedy ogłosić upadłość konsumencką?

Jak i kiedy ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o formalne uznanie niewypłacalności mogą złożyć wyłącznie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Cała procedura jest skomplikowana i czasochłonna, jednak dla wielu stanowi jedyne rozwiązanie poważnych kłopotów finansowych. Czy wiesz, w jakich przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest uzasadnione? Sprawdź!

Czym jest upadłość konsumencka?

Postępowanie sądowe ma na celu równoczesne oddłużenie osoby zadłużonej i spłatę wszelkich wierzytelności. W zależności od procesu może dojść do:

  • całkowitego lub częściowego umorzenia długów,
  • przeprowadzenia windykacji poprzez sprzedaż majątku dłużnika.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z prawem upadłościowym konsument ma zagwarantowane zatrzymanie tzw. majątku ruchomego (wystarczającego do codziennego funkcjonowania). Co ciekawe, dozwolone jest ogłoszenie upadłości więcej niż raz, pod warunkiem że pomiędzy postępowaniami minęło co najmniej 10 lat.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej — samodzielnie czy z pomocą adwokata?

Konsument musi złożyć wniosek w sądzie upadłościowym wraz z odpowiednimi dowodami (m.in. potwierdzającymi niewypłacalność wnioskodawcy). Zapewne część osób zastanawia się, jak ogłosić upadłość konsumencką  w pełni samodzielnie. Oczywiście jest to możliwe, jednak większość dłużników woli współpracować z prawnikami, którzy zadbają o ich interesy poprzez m.in.:

  • opracowanie formalnego pisma do sądu,
  • kontrolę działań podejmowanych przez syndyka,
  • składanie dodatkowych wniosków (m.in. o umorzenie zobowiązań).

Formalne ogłoszenie upadłości konsumenckiej — i co dalej?

Głównym celem całego postępowania jest oddłużenie konsumenta oraz stopniowe wychodzenie z posiadanych długów. Tak naprawdę ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zaledwie pierwszym (jednak znaczącym) krokiem. Wyznaczony zazwyczaj przez sąd syndyk przystępuje do likwidacji majątku oraz zrealizowania wcześniej określonego planu spłaty wszystkich wierzycieli. 

Warto również poczytać o