Jak ogłosić upadłość konsumencką — krok po kroku?

Jak ogłosić upadłość konsumencką — krok po kroku?

Ogłoszenie bankructwa nie jest kojarzone zbyt pozytywnie. Wiele osób nie do końca wie, jakie możliwości daje upadłość konsumencka. Trzeba też podkreślić, że takie postępowanie w żadnym wypadku nie zwalnia zadłużonego od spłaty dotychczasowych zobowiązań, jednak jest pierwszym krokiem do wyjścia na prostą. Sprawdź, jak przebiega postępowanie upadłościowe.

Jakie informacje powinny być zawarte we wniosku upadłościowym?

Ogłoszenie niewypłacalności można nastąpić pod warunkiem spełnienia dwóch kluczowych warunków. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, a opóźnienia w spłacie zobowiązań musi przekraczać 3 miesiące. Pismo wraz z określonymi dowodami należy złożyć do sądu upadłościowego, znajdującego się w miejscu zamieszkania dłużnika. We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

  • wykaz całego majątku wraz z szacunkową wyceną,
  • lista wszystkich wierzycieli wraz z kwotami pozostałymi do spłaty,
  • uzasadnienie wniosku wraz z dowodami potwierdzającymi obecną sytuację majątkową konsumenta.

Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Większość osób zastanawia się jedynie nad tym, kiedy oraz jak ogłosić upadłość konsumencką, zapominając, iż jest to dopiero pierwszy etap całego postępowania sądowego. Kolejnym krokiem jest określenie planu spłaty wierzycieli, a także składanie dodatkowych wniosków m.in. o umorzenie części długów. Od momentu ogłoszenia bankructwa majątkiem konsumenta będzie zarządzał syndyk, którego zadaniem jest sprzedaż posiadanych nieruchomości i ruchomości w celu zaspokojenia wierzycieli. 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ze wsparciem adwokata

Konsumenci mogą przygotować i złożyć wniosek samodzielnie, jednak istnieje ryzyko popełnienia błędu czy dostarczenia niewystarczających dowodów, przez co sąd odrzuci prośbę. Z tego względu większość osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej decyduje się na współpracę z kancelarią prawną, która odpowiednio zadba o interesy klienta na każdym etapie toczącego się postępowania.

Warto również poczytać o