Kompleksowa pomoc z zakresu prawa karnego

Jedną z dziedzin, w jakich może specjalizować się kancelaria adwokacka, jest prawo karne. Jej pomoc obejmuje wówczas kompleksowe usługi prawne dla osób prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach o przestępstwa, jak i o wykroczenia. Sprawdź szczegóły.

Jakie sprawy prowadzi kancelaria adwokacka?

Zajmująca się prawem karnym kancelaria adwokacka podejmuje się spraw dotyczących m.in.:

  • przestępstw przeciwko zdrowiu,
  • naruszenia nietykalności cielesnej,
  • wyłudzeń lub wykroczeń i przestępstw skarbowych,
  • oskarżeń o kradzieże, oszustwa, fałszerstwa,
  • prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem środków psychoaktywnych,
  • posiadania narkotyków.

Świadczone przez prawnika kompleksowe usługi prawne, w tym porady, mogą ułatwić klientom podjęcie różnych dopuszczalnych przepisami działań w sprawach, które ich dotyczą.

Jakie usługi prawne świadczy adwokat od spraw karnych?

To specjalista, który występuje w charakterze obrońcy osób podejrzanych i oskarżonych oraz pełnomocnika pokrzywdzonych. Adwokat w Wodzisławiu Śląskim lub w innych miastach w ramach świadczonych usług może oferować klientom m.in.:

  • porady prawne,
  • reprezentację mocodawcy m.in. w postępowaniach: przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym, kasacyjnym, jak również o wznowienie sprawy, odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie,
  • sporządzanie pism – np. przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosków o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zażaleń, apelacji.

Jako pełnomocnik wnosi o udostępnienie akt postępowania, uwagi i zastrzeżenia do opinii biegłych oraz zgłasza wnioski dowodowe.

Pomoc adwokata w sprawach karnych

Opisywane porady prawne czy inna forma pomocy udzielanej przez adwokata może mieć duże znaczenie w sprawach karnych. W momencie popełnienia przestępstwa – bez względu na to, czy się jest jego sprawcą, ofiarą lub osobą podejrzaną – specjalista może podjąć dopuszczalne przepisami kroki w interesie swojego klienta.

Warto również poczytać o