Postępowania spadkowe, czyli sposoby podziału majątku

Nie zawsze spadek dziedziczony jest tylko np. przez małżonka i dzieci. Czasami ilość uprawnionych spadkobierców jest znacznie większa, a każdy — zgodnie z przysługującym mu prawem — nabywa określony udział w majątku zmarłego. Jak wówczas przeprowadzić dział spadku i czy może w tym pomóc adwokat?  Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Dwie opcje podziału majątku spadkodawcy

Zgodnie z obowiązującym prawem podział majątku spadkodawcy jest możliwy na dwa sposoby:

  • na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami – ta opcja jest możliwa wyłącznie, gdy zainteresowani chcą podzielić spadek i są zgodni co do tego, w jaki sposób ma to nastąpić,
  • poprzez orzeczenie sądu na żądanie którejkolwiek z uprawnionych do tego osób – dotyczy to sytuacji, gdy spadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia bądź jeśli zgadzają się co do rozdzielenia mienia zmarłego, ale chcą przeprowadzić to w ramach procesu sądowego.

Wybierając drugą opcję, należy złożyć stosowny wniosek i wnieść wymagane opłaty.

Jak może pomóc adwokat w kwestii podziału majątku?

W sytuacji chęci rozdzielenia spadku pomiędzy spadkobierców adwokat może wyjaśnić, na czym polegają obie możliwe procedury oraz wskazać ich konsekwencje prawne. Jego zadaniem jest również reprezentacja klientów podczas rozmów ugodowych. Gdy jednak pomiędzy osobami uprawnionymi do majątku nieżyjącego nie dojdzie do porozumienia, wówczas adwokat jako pełnomocnik może złożyć wniosek do sądu o dział spadku. Kiedy rozpocznie się postępowanie, zajmuje się on ustalaniem składników mienia spadkowego.

Jeśli natomiast na podstawie sporządzonego testamentu albo uczynionej przez zmarłego za życia darowizny spadkobiercy ustawowi nie otrzymają nic w spadku, mają prawo ubiegać się o zachowek.

W takich sytuacjach dostępne rozwiązania prawne może wskazać prawnik, który prowadzi sprawy o podział majątku. Adwokat z Poznania może zweryfikować sytuację prawną klienta w tym zakresie oraz pomóc ustalić wysokość należnego zachowku i wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę.

Umowny czy sądowy dział spadku?

Pierwszy z nich zwykle bywa szybszym sposobem podziału mienia zmarłego. Ponadto w przeciwieństwie do sądowego może dotyczyć jego części lub obejmować od razu wszystkie składniki masy spadkowej. Jednak nie zawsze udaje się polubownie dojść do porozumienia w tej kwestii i wówczas można zdecydować się na proces sądowy.

Warto również poczytać o