W jaki sposób może pomóc adwokat podczas podziału majątku?

W jaki sposób może pomóc adwokat podczas podziału majątku?

Decyzja o rozwodzie niesie ze sobą wiele konsekwencji, takich jak m.in. ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej. Najlepiej, aby małżonkowie samodzielnie porozumieli się w kwestii podziału wspólnego majątku, ponieważ brak zgodności spowoduje znaczne wydłużenie rozprawy rozwodowej lub konieczność podjęcia decyzji przez sąd. Pomocna może tutaj okazać się współpraca z adwokatem, który zorganizuje mediacje przedrozwodowe i będzie reprezentował klienta na każdym etapie rozprawy. Sprawdź, jak przebiega proces sądowy dotyczący rozdzielności wspólnego majątku.

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Najczęściej małżonkowie decydują się najpierw na rozwód, a następnie przygotowują się do kolejnej rozprawy związanej z podziałem wszystkich wspólnych aktywów. Niestety w niewielu przypadkach dochodzi do porozumienia i spisania stosownego aktu notarialnego (co jest szybszą i wygodniejszą opcją). Zamiast tego zdecydowana większość rozwodzących się i  skłóconych małżonków wybiera sądowy  podział majątku. Adwokat reprezentujący stronę dba o sprawiedliwy proces (m.in. z udowodnieniem faktycznego wkładu swojego klienta w zwiększenie wartości wspólnych zasobów). 

Kiedy można skorzystać z pomocy adwokata?

Osoby będące stronami sprawy rozwodowej mogą skorzystać ze wsparcia prawnika przydzielanego z urzędu (po spełnieniu określonych warunków) lub podjąć odpłatną współpracę z dowolną kancelarią. Mimo iż rozwodzący się małżonkowie nie muszą być reprezentowani przez adwokata, to taka pomoc może okazać się konieczna, aby osiągnąć zamierzony cel (szczególnie gdy druga strona procesu skorzystała ze wsparcia prawnego). Zakończenie małżeństwa jest trudnym i stresującym momentem dla wielu osób, dlatego dobrze, aby doświadczony adwokat czuwał nad prawidłowym przebiegiem całej rozprawy i uczestniczył w negocjacjach czy kontaktował się w imieniu klienta z drugim małżonkiem.

Orzeczenie o winie a podział majątku 

Wbrew powszechnej opinii, mimo rozwodu z orzekaniem o winie, strona odpowiadająca za rozpad małżeństwa ma pełne prawo do uzyskania należnej części wspólnego majątku. Co więcej, podczas rozdzielności nie ma również znaczenia fakt sprawowania opieki nad dziećmi. Małżonek wychowujący nieletnie pociechy ma spore szanse na otrzymanie nieruchomości, w której dotychczas zamieszkiwała cała rodzina. W takich sprawach przyda się pomoc adwokata, który zadba o interesy reprezentowanego klienta.

Warto również poczytać o