Windykacja polubowna a sądowa – różnice

Celem danych form windykacji jest odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Proces ten może przebiegać w różny sposób – oba rodzaje czynności proponują inne narzędzia i możliwości. Czym się charakteryzują i czy w każdej windykacji wsparciem mogą służyć adwokaci z Gdańska lub innego miasta? Przeczytaj!

Windykacja polubowna

Obejmuje szereg działań podejmowanych przez wierzyciela – samodzielnie lub z pomocą prawnika czy firmy windykacyjnej – bez udziału sądu. Mają na celu zdyscyplinować dłużnika i nakłonić go do jak najszybszej zapłaty. Windykacja polubowna może polegać m.in. na:

  • wysyłaniu wezwań do zapłaty,
  • kontakcie mailowym i telefonicznym z dłużnikiem,
  • osobistych wizytach u osoby zadłużonej,
  • propozycji zawarcia ugody, w której przygotowaniu może pomóc np. prawnik z Gdańska.

Wierzyciel dostępnymi środkami komunikacji ma możliwość informowania dłużnika o tym, że jego dane mogą zostać umieszczone np. na giełdzie długów lub przekazane do biur informacji gospodarczych.

Windykacja sądowa

Gdy czynności podejmowane w ramach windykacji polubownej nie przynoszą rezultatu, wierzyciel ma możliwość wyboru drogi sądowej. Wówczas adwokat w Gdańsku może pomóc  sporządzić stosowny pozew o zapłatę oraz reprezentować go podczas procesu. Jeśli sąd wyda nakaz zapłaty, który traktowany jest jako dokument stanowiącym podstawę do wszczęcia działań przez komornika, a dłużnik, we właściwym trybie nie zaskarży tej decyzji, rusza postępowanie egzekucyjne. Organ może przeprowadzić rozprawę, podczas której wyda wyrok uprawniający do podjęcia czynności w celu odzyskania wierzytelności.

Windykacja – samodzielna czy z pomocą kancelarii adwokackiej?

Wierzyciel może prowadzić działania windykacyjne samodzielnie lub w jego imieniu zajmuje się tym np. kancelaria prawnicza w Gdańsku, która specjalizuje się w tego rodzaju czynnościach. Warto wziąć pod uwagę, że proces odzyskiwania długu wymaga cierpliwości – trwa zazwyczaj co najmniej kilka miesięcy, a czasami nawet lat.

Warto również poczytać o